รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป)


(เปิดรับสมัคร 26 มกราคม 2561- 15 กุมภาพันธ์ 2561)รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

(เปิดรับสมัคร 26 มกราคม 2561- 15 กุมภาพันธ์ 2561)


รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งวิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ และ ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน


(เปิดรับสมัคร 27 ธันวาคม 2560- 18 มกราคม 2561)


รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และ
ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้)


(เปิดรับสมัคร 27 ธันวาคม 2560- 18 มกราคม 2561)
 
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น