ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) ประจำปี 2563 รุ่นที่ 15 และรุ่นที่ 16
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) ประจำปี 2563 รุ่นที่ 15 และรุ่นที่ 16
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 17 มกราคม 2563 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) รุ่นที่ 15 และรุ่นที่ 16
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 17 มกราคม 2563 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) รุ่นที่ 15 และรุ่นที่ 16
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  รายละเอียดโครงการฯ